Čarodějnické procesy

  Čarodějnické procesy tvoří temnou skvrnu na křesťanské historii a to nejenom katolické církve. Čarodějnice upalovaly i protestantské vrchnosti. Tyto procesy probíhaly cca od 15.tého do 18.teho století, počet obětí je velice těžké odhadnout. Nejpravděpodobnější číslo je...
Čarodějnické procesy ve Velkých Losinách  začali docela nevině tím, že lidé v tomto kraji neměli lehký život a mimo víry v boha také věřili bylinářkám, které vykonávali na venkově funkci porodní babek, doktorů a právě porodní bába Dorota  Groerová poradila Marianě...
    Inkviziční tribunál tvořený panskými úředníky v čele s hejtmanem, byli poslušným nástrojem, ovládaným podílnictvím na kořisti a strachem ze samotného Bobliga. Jehož úkolem nebylo obviněnému vinu dokázat, ale mučením vynutit přiznání. Mučícími nástroji byly - palečnice, španělské...
   Boblig se neodvážil tohoto oblíbeného faráře zatknout v Šumperku, aby nevzbudil nežádoucí pozornost. Vyžádal si souhlas olomouckého biskupa a za pomoci mohelnického faráře a dávného Lautnerova přítele ho vylákali pod záminkou pozvání na hody do Mohelnice, kde mu předali...
      Tortura (kruté mučení na mnoho způsobů, pŕi němž mučitel může úplně vše) nahrazovalo inkvizici namáhavé shánění důkazů. Často jsou mezi vyšetřujícími a mučiteli sexuální maniaci, osoby s dissociální poruchou osobnosti bez kapky slitování, skrytí sadisté, úchylné osoby s...
      Boblig byl nucen najít pro Lichnštejna vysvětlení, konstatoval tedy, že jde o hrubou, silnou ženu, která se snaží zachránit svého manžela. Dále jí napomáhalo to, že se řadu let starala o roucha dominikánů, přičemž mohla krást svaté hostie, další vysvětlení nacházel...
      Popisuji-li v této práci statečnost křivě obviněných obětí nemohu opomenout, tu jež dle mého názoru byla nejstatečnější, žena bohatého pláteníka Marie Pešková. Tato žena byla obviněna z čarodějnictví mezi prvními v Šumperku. Byla to Marie Sattlerová, přítelkyně a švagrová...
      Kryštof Alois Lautner se narodil 18. září 1622 v Šumperku. Byl katolický duchovní a také jednou z obětí čarodějnických procesů na Olomoucku. Studoval v německém Landshutu a ve Vídni v Rakousku, kde se stal magistrem práva a filozofie. Teologii a přírodní vědy studoval...
    Narodil se v měšťanské rodině, zmiňované již od roku 1530. V mládí studoval práva, pravděpodobně ve Vídni, nedosáhl však doktorátu, byl pouze kandidátem kanonického a světského práva. V tehdejších poměrech to stačilo pro funkci soudce či advokáta. Čím se zabýval až do svého...